Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Geriatrik Sendromlar

Sibel Eyigör 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Son yıllarda, klinisyenler ve araştırmacılar arasında geriatrik sendromlara karşı ilgide artış görülmektedir. Düşkünlük, deliryum, üriner inkontinans, baş dönmesi, düşme, uyku problemleri, malnutrisyon, ağrı ve ihmal gibi geriatrik sendromlar multifaktöriyel olup, klinik pratikte oldukça kötü sonuçlar ve morbidite ile ilişkilendirilmektedir. Yaşlı kişilerde, özellikle de düşkün yaşlılarda oldukça yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber, asıl geriatrik sendrom anlayışı hala tam olarak tanımlanamamıştır. Bu makale, literatür ışığında geriatrik sendromların değerlendirmesini ve özelliklerini gözden geçirecektir.

Keywords : Geriatrik sendromlar