Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Neden Geriatri

Yeşim Gökçe Kutsal 1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Yirminci yüzyılın en önemli olgularından biri nüfusun yaşlanmasıdır ve bütün dünyayı etkileyen bir kavram haline gelmiştir. Yaşlanma hem tıbbi hem de sosyal bir konudur. Gerontoloji biliminin karşılaştığı en önemli problemlerden biri yaşlanmaya bağlı değişiklikler ile hastalıkların neden olduğu değişimler arasındaki ayırımı yapabilmektir. Daha uzun bir yaşam ve bu süreçte yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği hem bir başarı hem de sonsuz bir mücadeledir. Bu mücadele sadece sağlıklı kalabilmeyi, bağımsız bir yaşamın tadını çıkarabilmeyi ve sosyal olabilmeyi değil; aynı zamanda sağlık hizmetlerinin herkes tarafından ulaşılabilir olmasını gerektirmektedir. Yaşlılardaki süregen hastalıklar, yaşam kalitesinde bozulmaya ve ciddi boyutlara varan sağlık harcamalarına neden olarak ekonomik açıdan da ağır bir yük oluşturmaya devam etmektedir. Hastalık ve yeti yitimi gibi risklerin yaşlı insanlarda belirgin bir artış göstermesine rağmen, sağlığın bozulması yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir. Çoğu kronik hastalığa bağlı yeti kaybı ve ölüm koruyucu önlemlerle azaltılabilir. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon yaklaşımları geri dönüşü olmayan ve engellenemeyen yaşlanma sürecinin getirdiği kronik yetersizliklerden korunma ve ertelemede çok önemli rol oynayarak, ileri yaştaki kişilerin potansiyellerini daha iyi kullanmalarını ve onları topluma sağlıklı ve üretken bireyler olarak geri kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Keywords : Yaşlanma, geriatri, yaşlı, rehabilitasyo