Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 3

Elektrokonvulsif Tedavi Sonrası Bilateral Total Supraspinatus Tendon Yırtığı: Olgu Sunumu

Özcan Hız 1 ,Gülşah Karaaslan 2 ,Volkan Şah 2 ,Levent Yazmalar 3 ,İbrahim Tekeoğlu 4
1 Yuzuncu Yil Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Va
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
4 Department of Pysical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

Elektrokonvulzif tedavi (EKT), major depresyon, katatoni ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen mani gibi hastalıklarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Genel olarak güvenli bir yöntem olarak kabul edilmesine rağmen, dorsal vertebra kırıkları, el bileği kırığı, santral asetabuler fraktur veya dislokasyonu, omuz ve temporomandibuler eklem dislokasyonları, kas veya ligament yırtıkları gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu yazıda, major depresyon tanısı ile EKT uygulanan ve sonrasında bilateral total supraspinatus tendon yırtığı gelişen bir olgu sunulmuştur. 

Keywords : Elektrokonvulsif tedavi, komplikasyon, total supraspinatus tendon yırtığı