Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 3

Travmatik Santral Kord Sendromu: Olgu Sunumu

Banu İşleten 1 ,Cihat ÖZTÜRK 2 ,Simin Hepgüler 3
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey

Santral kord sendromu; inkomplet travmatik servikal kord sendromlarının en sık görülenidir. İlk kez 1954 yılında Schneider tarafından tanımlanmış olup; üst ekstremitede alt ekstremiteye göre daha belirgin motor bozukluk, mesane disfonksiyonu ve lezyon seviyesi altında değişken derecede duyu kayıpları ile karakterizedir. Genellikle nörolojik ve fonksiyonel iyileşme açısından prognozu iyidir. Bu yazıda spinal kord yaralanmasına bağlı santral kord sendromu gelişen 64 yaşındaki erkek hasta sunulmuş ve literatür ışığında tartışılmıştır. 

Keywords : Santral kord sendromu, prognoz, tedavi