Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 3

Bilateral Doğumsal Brakiyal Pleksus Felci

1 ,Savaş Gürsoy 2 ,Ahmet Mete 3
1
2 Gaziantep University, Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gaziantep, Turkey
3 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep

Doğumsal brakiyal pleksus felci, zor doğum sırasında brakiyal pleksusun traksiyon yaralanması sonucu meydana gelen bir komplikasyondur. En yaygın formu, eksternal rotator ve abduktorların etkilendiği üst kök lezyonlarıdır. Daha ağır bir klinik formda karşımıza çıkan bilateral lezyonlar, doğumsal brakiyal pleksus felçlerinin %20’sini teşkil eder. Bu yazıda bilateral brakiyal pleksus felci olan 8 yaşında bir kız anlatıldı ve tartışıldı

Keywords : Brakiyal pleksus, rehabilitasyo