Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Osteoblastomaya Bağlı Kontrol Altına Alınamayan Boyun A¤r›s›: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Melek Sezgin 1 ,İsmet As 2 ,F. Demir Apaydın 3 ,Nihat Egemen 4 ,Selim Erekul 5 ,Günşah Şahin 1
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersi
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
5 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

On iki yaşında kız çocuğu, 10 aydır boyun sol tarafında ağrı şikayeti ile başvurdu. Hasta daha once 8 hekim tarafından değerlendirilmiş ve çok sayıda tanı almıştı. Önceki tedavilere rağmen, boyun ağrısı geçmemiş ve ağrı yoğunluğu giderek artmıştı. Bize müracaat ettiğinde, boyun sol tarafında lokal hassasiyeti vardı ve boyun hareketleri kısıtlıydı. Nörolojik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri normaldi. Lordozda azalma hariç servikal omurganın daha önceki direk grafileri ve manyetik rezonans görüntüleri normaldi. Klinik semptom ve bulgulara dayanarak, hastada servikal kitle olduğundan şüphelendik. Boyun yumuşak doku ultrasonografisi 4. servikal vertebra seviyesinde şüpheli kemik hipertrofisi veya kalsifikasyon benzeri bir lezyon olduğunu gösterdi. Daha sonraki bilgisayarlı tomografi incelemesi 4. servikal vertebranın sol transvers çıkıntısında tümür varlığını doğruladı. Tümör çıkarıldıktan sonraki patolojik incelemesi osteoblastoma olduğunu gösterdi. Cerrahi sonrası hastanın boyun ağrısı geçti. Son takipte rekürrens görülmedi. Boyun ağrılı tüm çocuk hastalarda kemik tümörlerini dışlamak için dikkatli klinik ve radyolojik değerlendirme yapılmalıdır. Osteoblastoma nadir olmasına rağmen, tanıda gecikme yaygındır, rekürrensi ve nörolojik komplikasyonları önlemek için etkili tedavi önemlidir. 

Keywords : Boyun ağrısı, servikal omurga tümörleri ve osteoblastoma