Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

İzole Uzun Torasik Sinir Tutulumu ile Seyreden Brakial Nörit - Olgu Sunumu

Aynur Karagöz 1 ,Hatice Rana Erdem 2 ,Barış Nacır 3 ,Hakan Genç 3 ,Burcu Duyur Çakıt 4
1 Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
3 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4 Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara

Brakial nörit, ani başlangıçlı, omuz ve üst ekstremitelerde şiddetli ağrı ve güçsüzlük ile karakterize bir hastalıktır. Ağrıyı kas güçsüzlüğü, duyu ve refleks bozukluğu takip eder. Elektronöromiyografi (ENMG), brakial nöritin tanısında en değerli tanı yöntemidir. Tanının zamanında ve doğru olarak konulması ile uygun olmayan cerrahi girişimleri de içeren yanlış tedavilerin uygulanmasını önlemek için büyük önem taşır. Bu yazıda 3-4 gün içinde sol omuz kaslarında güçsüzlüğe neden olan, ani başlangıçlı şiddetli omuz ağrısı ile başvuran olgu sunulmaktadır. Tipik skapular kanatlanmanın varlığı ve spesifik ENMG bulgularının saptanması üzerine izole uzun torasik sinir tutulumu ile seyreden brakial nörit tanısı konmuştur. 

Keywords : Brakial nörit, uzun torasik sinir, elektronöromiyografi