Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler

Reyhan Çeliker 1
1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Tuzak nöropatiler izole periferik sinirlerin anatomik seyirleri boyunca spesifik bölgelerde mekanik olarak sıkışması ile oluşur. Bazı durumlarda sinir kronik direkt bası ile yaralanır, bazen de angulasyon veya gerilme kuvvetleri siniri mekanik olarak etkiler. Alt ekstremitelerde tuzak nöropatiler üst ekstremitelere oranla daha nadir görülür. Sıkışan sinir alanında ağrı ve fonksiyon kaybı ile karakterizedir. Alt ekstremitelerdeki kompresyon nöropatiler lateral femoral kutanöz sinir, femoral sinir, obturator sinir, siyatik sinir, common peroneal sinir ve dalları, posterior tibial sinir ve interdijital sinirleri etkiler. En sık görülen tuzak nöropatiler meraljia parestetika, piriformis sendromu ve tarsal tünel sendromudur. 

Keywords : Tuzak nöropati, alt ekstremite