Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Kalçanın Avasküler Nekrozu

Şüheda Özçakır 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa

Kalçanın avasküler nekrozu spesifik bir hastalık olmayıp femur başının kanlanmasını bozan farklı patolojik süreçlerin bir sonucudur. Kalça kırığı, yüksek doz kortikosteroid kullanımı ve aşırı alkol alımı gibi bazı faktörler bu süreçte sorumlu tutulmaktadır. Klinik özellikler nonspesifik olup ağrı, hareket kısıtlılığı ve topallama gibi yakınmaları içermektedir. Erken evrelerde direkt grafi normal olup patoloji diğer yöntemlerle özellikle de manyetik rezonans görüntüleme ile ortaya konabilir. Radyolojik ilerlemeyi temel alarak hazırlanan pek çok evreleme sistemi oluşturulmuştur. Avasküler nekrozun tedavisi genellikle cerrahidir ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda erken evrede kullanılan bazı farmakolojik ya da biyofiziksel yöntemlerin etkili olduğu gösterilmiştir.

Keywords : Kalça, avasküler nekroz