Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Ayak Bileği ve Ayak Osteoartritleri

Kaan Uzunca 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

Ayak ve ayak bileği 30 kemiğin oluşturduğu 38 eklem içerir. Ayak ve ayak bileğinin yük taşımak ve harekete destek olmak üzere iki fonksiyonel görevi vardır. Osteoartrit, ayak ve ayak bileğinin hem hareket hem de yük taşıma fonksiyonunu olumsuz etkiler. Bu makalede ayağın diğer eklemlerine göre osteoartritin daha sık görüldüğü ve non-operatif tedavinin daha ağırlıklı olduğu ayak bileği ve 1. metatarsofalangeal eklemin osteoartriti derlenmiştir. Bu nedenle sözü geçen hastalıkların değerlendirilmesi ve tedavi yaklaşımı için fiziyatrist bakış açısı özetlenmiştir. 

Keywords : Osteoartrit, ayak bileği, ayak, halluks rijidus