Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Kalça Kırıklı Hastalarda Cerrahi Sonrası Rehabilitasyo

Dilşad Sindel 1 ,Demirhan Dıraçoğlu 2
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kalça kırıkları her ne kadar ciddi sonuçlar doğuran, dünya çapında önemli bir sorun olsa da doğru tedavi yönetimi ile optimal iyileşme ve sağkalım sağlanabilir. Rehabilitasyonun amacı, hastayı mümkün olan en yüksek fonksiyonel düzeye ulaştırmak ve oluşabilecek yeni kırıklardan korumaktır. Doğru tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımının sağlanmasında cerrah ve rehabilitasyon uzmanının işbirliği ve koordinasyon içinde olmaları çok önemlidir. 

Keywords : Kalça kırıkları, cerrahi, rehabilitasyo