Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

inme ve Hayat Kalitesi

Berrin Gündüz 1 ,Funda Atamaz 2
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

İnme hayatın tüm alanlarını etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Nörolojik yetersizlik ve fonksiyonel özürlülük ile sonuçlanan inmenin uzun dönemli sonuçları hayat kalitesi üzerine önemli bir etkiye sahiptir. İnmeli hastalarda hayat kalitesini iyileştirmek için, son yıllarda fiziksel, fonksiyonel, psikolojik ve sosyal sağlık alanlarını içeren birey tarafından algılanan sağlık durumunun çok yönlü yaklaşımı önem kazanmıştır. Bu nedenle, bu makalede en yaygın kullanılmakta olan inme sonuç ölçümleri, hayat kalitesi değerlendirme yöntemleri, yaş, cins, depresyon ve sosyal destek gibi hayat kalitesi ile ilişkili pek çok faktör, son çalışmaların sonuçları ışığı altında gözden geçirilmiştir. Rehabilitasyonun başlıca amacı hayat kalitesini artırmak olduğu için, son olarak rehabilitasyondaki yeni gelişmelerle birlikte çok yönlü müdahaleler tartışılmıştır. 

Keywords : Hayat kalitesi, inme, rehabilitasyon, sonuç ölçümü