Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

inmede Yutma Bozuklukları

Barın Selçuk 1
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Disfaji inme sonrası sık karşılaşılan bir komplikasyondur ve sıklığı çok geniş farklılıklarla %29-81 arasında rapor edilmektedir. İnme sonrası disfaji sebep olduğu pnömoni nedeniyle ölüm riskini arttırmakta ve inme sonrası hastaların üçte birinin ölümünden sorumlu tutulmaktadır. İnmeli hastalarda disfajinin erken tanı ve tedavisi sadece komplikasyonları azaltmakla kalmaz aynı zamanda fonksiyonel durumu yükseltir ve hastanede kalış süresini kısaltır. Serebral ve beyin sapı lezyonları yutma fizyolojisini bozabilir. Serebral lezyonlar çiğneme ve bolus transportunun istemli kontrolünü kesintiye uğratabilirler. Beyin sapı lezyonlarında ise oral kavitenin duyu fonksiyonları, faringeal yutmanın tetikleme süresi, laringeal elevasyon, glottik kapanma ve krikofaringeal gevşeme etkilenebilir. Disfaji varlığı çeşitli tanı yöntemleri ile ortaya konabilir. Bunlar içinde en sık kullanılanı ve altın standart olanı videofloroskopidir. Ayrıca yutma kaslarının sıralı aktivitesi bazı elektrofizyolojik yöntemlerle de gösterilebilir. Sonuç olarak, disfaji inmeli hastalarda önemli oranlarda hayatı tehdit eden ciddi semptomlar kompleksidir. Bu yüzden bu hastalarda disfajik problemlerin objektif olarak ortaya konması ve etkili tedavi stratejilerinin uygulanması gereklidir. 

Keywords : Disfaji, aspirasyon, inme, rehabilitasyon, prognoz