Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

inmede Üst Ekstremite Komplikasyonları

Kaan Uzunca 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

İnme sonrası üst ekstremite fonksiyonlarının kompleks olması nedeniyle genellikle üst ekstremitenin prognozu alt ekstremiteye göre daha kötüdür. Ayrıca komorbid durumlar ve eklenen üst ekstremite komplikasyonları da prognozu olumsuz yönde etkilemektedir. Hemiplejik omuz ağrısının insidansı %38-84 arasında değişmekte olup, kötü fonksiyonel iyileşme ve hastanede kalış süresinde uzama ile ilişkilidir. Hemiplejik omuz ağrısı eklem, çevre dokular ve nörolojik kökenli olabilir. Glenohumeral subluksasyon, omuz el sendromu, rotator manşon lezyonları, adheziv kapsülit, santral talamik ağrı, brakial pleksus ve periferik sinir lezyonları başlıca hemiplejik omuz ağrısı nedenleridir. Heterotopik ossifikasyon, tromboflebit diğer nadir görülen üst ekstremite komplikasyonlarıdır. Spastisite inme sonrası sık görülen bir klinik tablo olup, deformite ve kontraktürlere yol açabilir. Ayrıca normal eklem kinematiğini bozarak ağrılı sendromlara sebep olabilir. Bu yazıda yukarıda bahsedilen tabloların mekanizmaları, klinik özellikleri, tedavileri ve hemipleji prognozuna etkileri anlatılmıştır. 

Keywords : İnme rehabilitasyonu, üst ekstremite komplikasyonları