Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 4

Arka Çapraz Bağ Gangliyon Kisti: Olgu Sunumu

Mahmut Yener 1 ,Ayhan Aşkın 1
1 Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta
DOI : 10.4274/tftr.56.207

Gangliyon kistleri tendon kılıfından veya eklem kapsülünden kaynaklanan iyi huylu kistik lezyonlardır. Dizin intraartiküler gangliyonları nadirdir ve arka çapraz bağdan kaynaklanan kistler ön çapraz bağ kistlerine göre daha az görülürler. Çoğunlukla manyetik rezonans görüntüleme ve artroskopi uygulaması sırasında tesadüfen saptanırlar. Manyetik rezonans görüntüleme dizdeki bu kistik yapıları karakterize etmede altın standarttır. Artroskopik rezeksiyon, ultrason ve bilgisayarlı tomografi eşliğinde aspirasyon tedavi seçenekleri olarak tanımlanmıştır. Bu makalede ultrason eşliğinde aspirasyon ile tedavi edilen arka çapraz bağ gangliyon kisti olgusu sunulmuştur. 

Keywords : Diz, arka çapraz bağ, gangliyon kisti, ultrason eşliğinde aspirasyo