Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 4

Reçetesiz Sildenafil Kullanımı Sonrası Geliflen Serebrovasküler Olay: Gözden Kaçırılıyor mu?

Murat Zinnuroğlu 1 ,Bijen Nazlıel 2 ,Gülçin Kaymak Karataş 3 ,Nurdan Araçoğlu 4 ,Belgin Koçer 5
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2 Visart Görüntüleme Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.204

Sildenafil sitrat erektil disfonksiyon tedavisinde sıklıkla kullanılan bir ajandır. Kullanımı ile kardiyovasküler ve serebrovasküler komplikasyonlar bildirilmiştir. Kardiyovasküler yan etkiler iyi bilinmesine karşın, serebrovasküler sorunların gelişimi hakkında yeterli bilgi yoktur. Bu yazıda 46 yaşında sildenafil ve alkol kullanımı sonrası inme ve global afazi gelişen bir hasta sunulmaktadır. Hastalar sildenafil kullanımından bahsetmek konusunda genellikle isteksiz olabilirler ve bu nedenle sebebi açıklanamayan inmeli hastaların etiyolojisinde sildenafil vb ilaçların kullanımı akla gelmelidir. 

Keywords : Sildenafil, serebrovasküler olay, alkol, inme, sildenafil sitrat