Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 4

El İkinci Parmak Fleksör Tendonunda Tekrarlayan Granülomatöz Mikobakterium Avium Tenosinoviti: Olgu Sunumu

Nural Albayrak Aydın 1 ,Meral Bayramoğlu 2 ,Kamil Yazıcıoğlu 3 ,Uğur Bozlar 4
1 Güven Hospital Physical Therapy and Rehabilitation Department, Ankara, Turkey
2 Güven Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Departmanı, Ankara, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
4 Visart Görüntüleme Merkezi, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.201

İmmünokompetan kişilerde, nontüberküloz mikobakterilere sekonder tenosinovit gelişmesi nadiren görülür. Sıklıkla parmak fleksör tendonlar, bilek ve önkol tutulumu görülmektedir. El bileği ve parmaklarda kronik şişliği olan hastaların ayırıcı tanısına mikobakteriyel enfeksiyonların dahil edilmesi, gereksiz operasyonları engelleyebilir. Bu olgu sunumunda, yanlış tanı-tedavi sonucu tekrarlayan tenosinovit atakları olan, bu sebeple çoklu sinoviyektomi operasyonu geçiren bir hasta bildirilmiştir. 

Keywords : Mikobakterium avium, tenosinovit