Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 4

Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Tanılı Bir Hastada Geliflen Median, Ulnar ve Femoral Nöropatisi

Halil Uçan 1 ,Mehmet Mustafa Açıl 2 ,Sibel Mandıroğlu 3 ,Müfit Akyüz 4 ,Cem Hatipoğlu 5
1 Turkish Ministry of Health, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitimi ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği, Ankara, Türkiye
3 T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
4 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
5 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ünitesi, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.196

Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA), kenelerle bulaşan, genelde sadece insanları etkileyen ve insandan insana geçiş potansiyeli olan, ciddi hemorajik belirtiler ve yüksek mortalite oranına sahip, akut viral bir hastalıktır.  Biz bu yazımızda, altı ay öncesinde Kırım-Kongo kanamalı ateşi tanısıyla tedavi edilen, sağ üst ekstremitesinde median ve ulnar nöropati ve sol alt ekstremitede  femoral nöropati  gelişen 17 yaşında bir bayan hastayı sunduk. Yapılan literatür taramasında, KKKA hastalığının seyri sırasında oluşan kompartman sendromuna bağlı gelişen median ve ulnar nöropatinin olduğu sadece bir vakaya rastlanmıştır. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının seyri sırasında kompartman sendromuna bağlı median ve ulnar nöropatinin ve iliopsoas hemorajisinin basısına veya iliak fasya içine kanama sonucu ortaya çıkan kompartman sendromuna bağlı femoral nöropatinin gelişebileceğinin akılda tutulması gerektiği kanaatindeyiz. 

Keywords : Kırım-Kongo kanamalı ateşi, nöropati, kompartman sendromu