Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

Akromiyoklaviküler Eklem Patolojileri

Sibel Ünsal Delialioğlu 1 ,Kurtuluş Kaya 2
1 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Tatvan Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Bitlis, Türkiye

Akromiyoklaviküler eklem (AKE) patolojileri yaygın omuz ağrısı nedenlerinden biridir. Ancak omuz ağrılarının büyük bir bölümü glenohumeral eklem ve subakromiyal bölgeden kaynaklandığı için AKE sıklıkla göz ardı edilir. Bu nedenle omuz ağrısı yakınması olan hastalarda glenohumeral eklem ve subakromiyal bölge muayenesinin yanı sıra AKE de rutin olarak değerlendirilmelidir. AKE'nin mevcut klinik testlerle muayenesi, tanısal enjeksiyon ve uygun görüntüleme yöntemlerinin seçilmesi doğru tanıya kolaylıkla ulaşmayı sağlayacaktır. 

Keywords : Akromiyoklaviküler eklem, klinik testler, omuz ağrısı, görüntüleme yöntemleri