Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

Omuz Sıkısma Sendromunun Ender Bir Nedeni: Os Akromiale

Nihal Özaras 1 ,Şafak Günaydın 2 ,Muharrem Çidem 3 ,Memduh Dursun 4
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İstanbul

Os akromiale skapular akromial sekonder ossifikasyon merkezlerinin birleşme kusurundan kaynaklanır. Genellikle rastlantısal radyolojik bir bulgudur; ancak semptomatik os akromiale de bildirilmektedir. Rotator manşon hastalığıyla beraber olabilir; rotator manşon hasarı olmadan sıkışma sendromu oluşturması nadir olarak tanımlanmıştır. Os acromiale'nin tedavisi tartışmalıdır. Rotator manşon güçlendirme, germe egzersizleri, antiinflamatuvar ilaçlar ve steroid enjeksiyonlarını içeren konservatif tedavi ve fayda sağlanmazsa cerrahi girişimler önerilmektedir. Birleşmemiş os akromiale'ye sekonder gelişmiş omuz sıkışma sendromu olan  bir hasta sunduk. Os akromiale sıkışma sendromu tanısında akla gelmelidir. 

Keywords : Os akromiale, sıkışma sendromu, omuz