Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

A Case of Osteopoikilosis Mimicking Metastases on MRI Study

Berna Tander 1 ,Kıvanç Cengiz 2 ,Barış Diren 3 ,Ferhat Cantürk 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsu
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Samsu

Osteopoikiloz (OP) birçok kemik patolojiyi taklit edebilen, benign bir sklerozan kemik displazisidir. Biz manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'de kemikte metastaz varlığı olarak değerlendirilmiş bir OP olgusunu sunmaktayız. Olgumuz başka bir merkeze kalça ağrısı şikayeti ile başvurmuştu ve burada yapılan MRG'de tespit edilen multiple sklerotik alanlar, bilinmeyen primer bir odağın metastazları şeklinde yorumlanmıştı. Pelvisin T2-ağırlıklı transvers MRG kesitlerinde her iki femur başında lokalize multiple, yuvarlak, hipointens lezyonlar görülmekteydi. Bu MRG görüntüleri yeniden değerlendirildiğinde bu sklerotik alanların OP'a bağlı tutulumlar olduğu kanaatine varıldı. OP'un MRG bulgularının kemik metastazlarını taklit edebileceğini düşünmekteyiz. Kemik metastazını düşündüren MRG bulguları varlığında OP da ayırıcı tanıda hatırlanmalıdır. 

Keywords : Osteopoikiloz, magnetik rezonans görüntüleme, kemik metastazı