Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Medulla Spinalis Yaralanmalarında Bası Yarası Tedavisindeki Yenilikler

Rıdvan Alaca 1
1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.s89

Bası yaraları medulla spinalis yaralanmalarından sonra erken ve uzun dönemde ortaya çıkabilen, hasta ve bakım verenler için ızdıraplı, rehabilitasyon süresini uzatan, maliyetleri artıran, hasta bakım kalitesinin önemli bir göstergesi olan önemli bir sağlık sorunudur. Bası yaraları için tedavi seçenekleri son yıllarda artmış olmasına rağmen, bu yöntemler oldukça maliyetlidir. Ayrıca bu çeşitli tedavi şekillerinin etkinliği yüksek düzeyde bilimsel kanıtlarla gösterilebilmiş değildir. Bu yüzden tedaviden önce risk değerlendirme, iyi hasta bakımı, pozisyonlama, eğitim, uygun destek yüzeylerinin kullanımı gibi önleme stratejilerine önem vermek gerekir. 

Keywords : Medulla spinalis yaralanması, bası yarası, yara iyileşmesi