Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Akut Medulla Spinalis Yaralanmasında Nöral Koruma ve Tamir: Deneysel ve Klinik Çalışmalar

Erkan Kaptanoğlu 1
1 Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs DOI : 10.4274/tftr.56.s81

Birkaç yıl önce medulla spinalisin gerçek tamiri (rejenerasyon) imkansız olarak görülmekte idi. Günümüzde halen bir tedavi bulunamamış olmakla birlikte, ne mutludur ki hücre, hayvan ve son zamanlardaki insan deney ve araştırmalarının sonuçları ümit vericidir. Bir kısım çalışmalar tamamlanmış ve bir kısım çalışmalar da devam ederken en azından bu çalışmalardan birinde akut medulla spinalis yaralanması (MSY)’nda kullanılacak etkili bir tedavi bulunması mümkün gözükmektedir. Yakın gelecekte de birçok preklinik çalışma klinik uygulamalara girebilecektir. Bu yazıda günümüzde akut MSY’de araştırılan farmakolojik, hücresel ve cerrahi tedavilerden bahsedilecektir. 

Keywords : Medulla spinalis, rejenerasyon, travma, yaralanma