Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Medulla Spinalis Yaralanmalarında Osteoporoz ve Heterotopik Ossifikasyo

Ebru Şahin 1 ,Özlen Peker 2
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
DOI : 10.4274/tftr.56.s75

Medulla spinalis yaralanmaları (MSY)’nda osteoporoz önemli bir komplikasyondur. Trabeküler kemikteki etkilenme daha fazladır. MSY sonrası ortaya çıkan osteoporozdaki kemik kaybı paterni diğer endokrin hastalıklar, beslenme bozuklukları ve ilaca bağlı gelişen kemik kaybına göre farklıdır. MSY’ye bağlı osteoporozun önlenmesi ve tedavisinde rehabilitasyon yaklaşımları ve farmakolojik tedaviler yer alır. Rehabilitasyon yaklaşımları ayakta durma ve yürüme, egzersizler, elektrik stimülasyonu, düşük yoğunlukta pulse ultrason, vibrasyon ve pulse elektromanyetik alan gibi tedavi yöntemlerini kapsar. Farmakolojik tedaviler içinde kalsiyum, D vitamini, kalsitonin ve bifosfonatlar yer alır. MSY’de radyolojik ve klinik olarak saptanan heterotopik ossifikasyon insidansı %10-53 arasında değişmektedir. Etiyoloji tam olarak aydınlatılamamıştır. Heterotopik ossifikasyon, MSY’de en sık kalçada daha az oranda diz, dirsek ve omuzda görülür. Patogenezde humoral, nöro-immünolojik ve lokal faktörler rol alır. Erken tanıda Tc-99m işaretli metilen difosfonat ile yapılan 3 fazlı kemik sintigrafisi kullanılır. Tedavide risk faktörlerinin eliminasyonu ve korunma önemli bir yer tutar. Bifosfonatlar, indometazin, radyoterapi, cerrahi eksizyon tedavi için diğer seçeneklerdir. 

Keywords : Medulla spinalis yaralanması, osteoporoz, heterotopik ossifikasyo