Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

Topuk Dikeni Tedavisinde Lazer Tedavisi ve Steroid Enjeksiyonunun Etkinliginin Karsılastırılması

Serdil Yüzer 1 ,Aslıhan Sever 2 ,Eda Gürçay 3 ,Ece Ünlü 4 ,Aytül Çakcı 4
1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
2 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
3 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Plantar topuk ağrısı ve topuk dikeni klinik uygulamada sık karşılaşılan problemlerdir. Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar, lokal steroid enjeksiyonları ve çeşitli fizik tedavi modaliteleri yaygın kullanılan tedavi seçenekleridir. Bu çalışmanın amacı plantar topuk ağrısı olan, palpasyonla hassasiyet tespit edilen ve aynı zamanda çekilen lateral ayak grafisinde topuk dikeni görülen hastaların tedavisinde lazer tedavisi ile lokal kortikosteroid enjeksiyonunun etkinliklerini karşılaştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 54 hasta alındı ve hastalar ağrı şiddeti ve palpasyonla hassasiyetin varlığı yönünden değerlendirildi. Ağrı şiddeti için Görsel Analog Ölçek (VAS) kullanıldı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Lazer grubunda (n= 24) hastalara; 30 sn. süreyle toplam 10 seans, 904 nm dalga boyunda Infraruj Galyum-Arsenid (Ga-As) lazer tedavisi (5-8), enjeksiyon grubunda (n= 30) hastalara 6,43 mg betametazon dipropionate ve 2,63 mg betametazon sodyum fosfat ve 20 mg %2 prilokain ile lokal enjeksiyon tedavisi uygulandı. Ağrının şiddeti ve palpasyonla hassasiyetin değerlendirilmesi tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1, 3 ve 6. aylarda yapıldı.

 

Bulgular: Lazer ve steroid enjeksiyonu gruplarının, grup içi karşılaştırmasında, ağrı şiddetinin ve palpasyonla hassasiyetin uygulama sonrası 1, 3 ve 6. aylarda anlamlı oranda düzeldiği görüldü. Her iki grubun tedavi sonrası 1, 3 ve 6. aylarındaki değerlerinde anlamlı bir fark kaydedilmedi.

 

Sonuç: Topuk dikeninin konservatif tedavisinde lazer tedavisinin steroid enjeksiyonu kadar etkili olduğu, bu etkinin 6 ay kadar sürebildiği, bununla birlikte her iki tedavi yönteminin birbirlerine üstünlüklerinin olmadığı görülmüştür. 

Keywords : Topuk dikeni, lazer tedavisi, lokal steroid enjeksiyonu