Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 3

Bilateral Sakroiliite Eşlik Eden İliak Kemiğin Osteoid Osteoması: Olgu Sunumu

Alptekin Tosun 1 ,Bilgehan Tosun 2
1 Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.152

Osteoid osteoma kas-iskelet sistemi ağrılarının nadir sebeplerinden biridir. Sakroiliit ise özellikle bilateral tutulumlu olgularda ankilozan spondilit (AS) gibi romatolojik hastalıkları düşündürmektedir. Bu iki hastalığın birlikteliği sık görülen bir durum değildir. Her iki hastalığın antiinflamatuvar tedaviye iyi cevap vermesinden ötürü doğru tanıda radyolojinin, özellikle de osseöz dokuda üstünlüğü kanıtlanmış Bilgisayarlı Tomografinin (BT) rolü büyüktür. Böylelikle bu nadir birlikteliğin doğru tanısı konup, tedavi planlanması yapılabilir. Bu bildiride bilateral sakroiliit tanısı alan ve tedaviye başlanan 23 yaşındaki erkek hastada, sakroiliak eklem aralığı ve eklem yüzlerinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan BT tetkikinde tesadüfen fark edilen osteoid osteoma birlikteliği tanımlanmıştır. 

Keywords : Sakroiliit, osteoid osteoma, birliktelik