Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 3

Üst Ekstremite Tutulumuyla Seyreden Diyabetik Radikülopleksus Nöropati: Olgu Sunumu

Ayşe Dicle Turhanoğlu 1 ,Hayal Güler 1 ,Esra Okuyucu 2 ,Nurhan Kızıl 1
1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.148

Diyabetik radikülopeksus nöropati diyabetli hastalarda akut veya subakut gelişen genellikle kalça çevresini tutan tek veya iki yanlı proksimal kas gücü kaybı ile seyreden, göreceli olarak nadir görülen bir nöropati tipidir. 71 yaşındaki diyabetli erkek hastada 3 ay içerisinde sağ omuz ve kol kaslarında atrofiyle seyreden kas zafiyeti gelişti. Hastanın sağ omuz hareketleri kısıtlıydı ve sol kolunu kaldıramıyordu. Klinik ve elektrodiagnostik bulgularla hastaya diyabetik radikülopeksus nöropati tanısı kondu. Bu yayında olgu literatür eşliğinde sunuldu. 

Keywords : Diyabetik radikülopeksus nöropati, proksimal kas güçsüzlüğü, atrofi, elektrodiagnoz