Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 3

Lateral Antebrakial Kutanöz Nöropatili Bir Asker: Temaruz ya da Gerçek?

Necmettin Yıldız 1 ,Barış Kılınç 2 ,Füsun Ardıç 3
1 Pamukkale Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2 Ankara Keçiören Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Ankara, Türkiye
3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.145

Giriş: Lateral antebrakial kutanöz sinir (LAKS) kompresyonu nadiren akla gelen ancak açıklıkla tanımlanabilen bir sendromdur. Bu sendrom, hasta rolü yaparak askeri görevlerinden kaçınabilecek askerlerde ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır. Bu vakada dirsek ekstansiyonunun ortaya çıkardığı sağ önkola yayılan yanıcı ağrı nedeniyle dirsek ekstansiyonundan kaçınma şikayeti ile başvuran 23 yaşında bir askeri tanımladık. LAKS nöropatisi, askeri bir kampta avuç karşıya bakarken kendini yukarı çekmeyi içeren fiziksel aktivite ile ortaya çıkmış ve ilk önce temaruz olduğu düşünülmüş daha sonra klinik ve elektrodiagnostik bulgularla tanısı konulmuştur. Askerlik görevi sırasında temaruz ile suçlanan kişiler, askeri eğitimleri ile ilişkili periferal nörolojik ve kas iskelet sistemi yaralanmaları açısından da dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Özellikle ön kol ağrısı şikayeti olan ve bu nedenle dirsek ekstansiyonu yapamayan hastaların ayırıcı tanısında LAKS nöropatisi akılda tutulmalı ve elektrofizyolojik incelemelerle doğrulanmalıdır.

Keywords : Lateral antebrakial kutanöz sinir, nöropati, temaruz