Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 3

Şiddetli Bel ve Kalça Ağrısı ile Başlayan ve İstemsiz Hareketlerin Eklendiği Wilson Hastalığı: Olgu Sunumu

Javid Majlesi 1 ,Deniz Mataracı Çevik 1 ,Nurdan Mengi 1 ,Kaya Kanberoğlu 1 ,Meryem Kaya 1 ,Hülya Bingöl 1 ,Levent Alimgil 1 ,Halil Ünalan 2 ,Hüseyin Botanlıoğlu 1
1 Medicana International İstanbul Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.141

Şiddetli bel, kalça ağrısı ve istemsiz hareketler şikayeti ile hastanemize başvuran 46 yaşında erkek hastanın muayenesinde solda hemibalismus ve ileri derecede kısıtlı ve ağrılı lomber, kalça ve sakroiliak eklem hareketleri bulundu. Kraniyumun ve lomber vertebranın Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) incelemelerinde özellik saptanmayan hastanın kalça ve sakroiliyak eklem MRG tetkiklerinde sakroiliyak eklemlerde sıvı artışı, her iki femur başında kemik iliği ödemi ve bilateral psoas bursiti saptandı. Flordeoksiglukoz positron emisyon tomografi/ bilgisayarlı tomografi(FDG PET/CT) incelemesinde sağ bazal gangliyonda hipometabolizma bulundu. Göz muayenesinde Kayser-Fleischer halkaları tespit edildi. Wilson hastalığı %30-40 oranında nörolojik semptomlar ve %30-40 oranında hepatik bulgularla kendini gösterir. Wilson hastalığının artropatiye sebep olduğu bilinen bir gerçek olmasına rağmen, bu ender görülen bir durumdur.Nörolojik veya hepatik semptomlar ve bulguların eşliğinde artropati bu hastalığı akla getirmelidir.

Keywords : Wilson hastalığı, istemsiz hareketler, artropati, Kayser-Fleischer halkaları