Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Radial Sinir Felcinde Uygulanan Tendon Transferi ve Rehabilitasyonu: ‹ki Olgu Sunumu

Ali Aydeniz 1 ,Arif Türkmen 1 , 2 ,Savaş Gürsoy 3
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2
3 Gaziantep University, Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gaziantep, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.56.91

Radial sinir yaralanmasının tedavisinde gecikme, nöromüsküler bileşke işlevlerinin kalıcı yitimine yol açabilir. Bu durumda elin işlevini yeniden kazanması için tendon transferi gereklidir. Cerrahi sonrası rehabilitasyon zor bir süreçtir ve yakın izlem ve hasta kooperasyonu gerektirir. Bu yazıda radial sinir felci nedeniyle izlediğimiz iki olgunun sonuçları belirtilmiştir. 

Keywords : Radial sinir yaralanması, tendon transferi, rehabilitasyo