Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Ankilozan Spondilitli Olguda, İyatrojenik Servikal Fraktür ve Post Operatif Rehabilitasyon Uygulamaları

İlknur Tuğcu 1 ,Bilge Yılmaz 1 ,Kutay Tezel 2 ,Kamil Yazıcıoğlu 3 ,Haydar Möhür 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
4 Gulhane Military Medical Academy, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.56.88

Ankilozan Spondilit (AS), kronik inflamatuvar romatizmal bir hastalık olup, temel olarak vertebral kolon ve sakroiliak eklemleri etkiler. AS’de sindezmofitlerin gelişimi, rijid ve bambu kamışı görünümünde omurga ile sonuçlanır. Tüm omurga boyunca osteoporozun mevcudiyetinde, eksternal mikro-travmalar, kırıklara neden olabilir. Bu makalede, Manyetik Rezonans Görüntüleme için hastanın pozisyonlanması esnasında gelişen, iyatrojenik C6-7 kırıklı-çıkığı sunulmaktadır. Sağlık çalışanları, AS’li hastalarda artmış spinal yaralanma riski konusunda dikkatli olmalıdırlar. 

Keywords : Ankilozan spondilit, iyatrojenik kırık, servikal kırık, tetrapleji