Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Nörojenik Heterotopik Ossifikasyonda Patofizyoloji ve Etiyoloji

Necmettin Yıldız 1 ,Füsun Ardıç 2
1 Pamukkale Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.81

Nörojenik heterotopik ossifikasyon (NHO), nörolojik bir hasar sonrası normalde kemikleşmenin görülmediği eklemlerin çevresindeki yumuşak dokuda patolojik kemik doku oluşumudur. Omurilik yaralanması (OY) ve travmatik beyin hasarı (TBH) olan hastalarda sık gözlenen bu durum, ciddi düzeyde hareket kısıtlılığı, günlük yaşam aktivitelerinde güçlük, sinir basıları ve bası yaraları gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. NHO oluşmadan önce alınabilecek önlemler ve tedavilere yönelik planlanacak araştırmalara ışık tutması amacıyla, NHO etiyopatogenezi güncel literatürün eşliğinde gözden geçirildi. OY’li ve TBH’li hastalarda NHO’nun etiyolojisi tam olarak bilinmemekte, ancak patofizyolojisinde hümoral, nöral, immünolojik ve lokal faktörler muhtemel rol oynamaktadır. OY’li hastalarda, yaralanmanın komplet olması, immobilizasyon, egzersiz, mikro-travma ve proprioseptif duyu bozukluğunun NHO gelişiminde olası rolleri bulunmaktadır. TBH olan hastalarda ise en önemli risk faktörleri; spastisite, koma halinin 2 haftadan uzun sürmesi, immobilizasyon, uzun kemik kırıkları, eklem hareket açıklığında kısıtlılık, enfeksiyon ve otonomik disregülasyon gelişimidir. Ancak hangi faktörün hastalığın ciddiyetini veya uzun dönem sonuçlarını etkilediği bilinmemektedir. NHO’nun etiyopatogenezi göz önüne alınarak, risk faktörlerinin belirlenerek oluşmadan önce önlenmesi, tedavi edici egzersiz tiplerinin ve uygun zamanlamanın tespitine yönelik daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı. 

Keywords : Nörojenik heterotopik ossifikasyon, omurilik yaralanması, travmatik beyin hasarı