Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Yaslılarda Sigara Bagımlılıgı ile Mücadele

Nazmi Bilir 1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Sigara kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri uzun zamandan beri bilinmektedir. Sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra sigara kullanımının sosyal ve ekonomik boyutları da çok önemlidir. Yaşlılardaki başlıca hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer alan kalp hastalığı, inme, kronik akciğer hastalığı, akciğer kanseri gibi hastalıkların meydana gelmesinde sigara kullanımının önemli etkisi vardır. Öte yandan bu hastalıkların meydana gelme olasılığı, sigaranın bırakılmasından sonraki dönemde azalmaktadır. Bu azalma, sigaranın ileri yaşlarda bırakılması durumunda da gözlenmektedir. Bu nedenle her yaştaki kişilerin sigarayı bırakmaları için çaba gösterilmelidir. Sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarının çözümü bakımından üç temel yaklaşım söz konusudur. Bunlar; sigara alışkanlığının hiç edinilmemesi, sigara içenlerin bu davranıştan vazgeçmeleri yönünde desteklenmesi ve sigara dumanından pasif olarak etkilenmenin önüne geçilmesidir. Her üç stratejiye yönelik olarak çeşitli eğitim çalışmaları, yasal düzenlemeler ve bazı destek hizmetlerinin düzenlenmesi gereklidir. 
 

Keywords : Tütün, sigara, bağımlılık, yaşlılık