Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Kranioservikal Sistem, Temporomandibular Eklem Rahatsızlıkları ve Ergonomi

Sina Esmaeilzadeh 1 ,Nalan Çapan 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.53

Genel anlamda ergonomi yaşamın insana uydurulmasını hedefleyen ve insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hala getirilmesini amaçlayan uygulamaların bütünüdür. Ergonomi insan, ekipman ve çevre arasındaki etkileşim sonucunda oluşabilecek fiziksel ve psikososyal sorunların azaltılmasını hedeflemektedir. Ergonomi eğitiminin bilgisayar kullanıcılarında kas iskelet semptomlarını önlemede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Servikal omurganın fonksiyonel rahatsızlıkları ile temporomandibular eklem rahatsızlıkları (TMER) arasında ilişki mevcuttur. Postürdeki bozukluklar TMER sıklığını arttırmaktadır. Bu yüzden genel postür değerlendirmesi TMER önlemede önemlidir. Telefonu omuz baş arasında uzun süre tutmak, baş önde pozisyon ve bilgisayarı yanlış pozisyonda kullanmak temporomandibular eklemi etkilemektedir. TMER’yi önleme ve tedavide ergonomi girişimlerinin etkinliğini gösteren çalışmaların planlanmasına gereksinim vardır. 

Keywords : Ergonomi, temporomandibular rahatsızlıklar, postür, servikal