Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Liyezon Psikiyatrisi Açısından Temporomandibular Eklem Rahatsızlıkları

Sedat Özkan 1 ,Mine Özkan 2
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.E49

Bu makale temporomandibular eklem rahatsızlıkları liyezon psikiyatrisi bakış açısından açıklamayı, temporomandibular eklem disfonksiyonu (TED) oluşumunda rol alan psikolojik faktörleri ve psikiyatrik tedavi ilkelerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu alanda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaların ışığında etkenler ve psikiyatrik bozukluklar tartışılmıştır. TED hastalarında anksiyete, depresyon ve somatizasyon sıklıkla görülmektedir. Tüm psikosomatik hastalıklar gibi TED hem fiziksel hem de psikiyatrik yönden tedavi edilmelidir. Hastalık ya da somatik yakınma üzerinde değil biyopsikososyal bir varlık olarak hasta birey üzerinde odaklaşmak önemlidir. 

Keywords : Temporomandibular eklem rahatsızlıkları, liyezon psikiyatrisi bakış açısı, biyopsikososyal yaklaşım