Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Temporomandibular Rahatsızlıkların Klinik Değerlendirmesinde Kullanılan Standart Formlar

Hanefi Kurt 1
1 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Total Parsiyel Protez Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.46

Epidemiyolojik çalışmalar temporomandibular rahatsızlıkların (TMR) belirlenmiş popülasyonlarda görülme sıklığını değerlendirmişler ve TMR’den herhangi birine sahip kişilerin genel popülasyondaki oranının %40 ile %60 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Karşılaşılan rahatsızlık miyofasiyal ağrı, eklem içi düzensizlik veya dejeneratif eklem rahatsızlığı olabilir. Birçok yayın TMR’nin belirti ve bulguları için standardize kriterler bulunması gerektiğinin altını çizmektedir. TMR ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan çeşitli sınıflandırma şemaları mevcuttur; Helkimo İndeksi, Kranyomandibular İndeks ve TMR Araştırma Teşhis Kriterleri bunlara örnek olarak sayılabilir.

Keywords : Temporomandibular rahatsızlıklar, Helkimo İndeksi, Kranyomandibular İndeks, Research Diagnostic Criteria