Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Artrosentez, Artroskopik Değerlendirme ve Cerrahi Girişimler

Barış Keklik 1 ,Memet Yazar 2 ,Ufuk Emekli 3
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
DOI : 10.4274/tftr.56.29

Toplumda sıkça görülen temporamandibular rahatsızlıklarda (TMR) konservatif tedavi ile sonuç alınamazsa cerrahi girişimlere başvurulabilir. Cerrahi girişimler arasında artrosentez, artroskopik girişimler, açık eklem cerrahisi ile anatomik restorasyon en sık kullanılan cerrahi işlemlerdir. Temporomandibular eklemde yapılacak cerrahi girişimler, çok özellikli bir yapıya sahip olan eklemin yeniden yapılandırılmasını amaçlamalıdır. TMR tedavisinin bir ekip işi olduğu ve başarılı cerrahi girişimlerin öncesinde olduğu gibi sonrasında da tedavisinin sürmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

Keywords : Temporomandibular eklem cerrahisi, disk deplasmanı, artrosentez