Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Yaslanan Omurga-Lomber Dejenerasyo

Ayşegül Çakmak 1
1 İstanbul Tıp İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Endüstriyel toplumlarda yaşlanma geriye dönüşümsüz bir gerçektir. Yaşam beklentisinin artması, sağlık sistemindeki gelişmeler ve doğum oranlarının düşmesi bu sonucun temel nedenleridir. Bel ağrısı ise gelişmiş toplumların majör sağlık sorunları arasında yer alır ve genelde disk dejenerasyonu ile beraberdir. Lomber disk dejenerasyonu, birçok faktörün etkisi sonucu ortaya çıkar ve çeşitli sonuçlar doğurur. Vertebral son plaktaki değişiklikler diskin beslenmesini bozarak dejenerasyona neden olur. Yaşlanma, apoptoz, kollajen anormallikleri, vasküler yapıdaki değişiklikler, diskin aşırı yüklenmesi ve anormal proteoglikan üretimi disk dejenerasyonuna katkıda bulunan diğer faktörlerdir. Dejenerasyon sonucunda ise hareket segmentinin yükseklik kaybı ile beraber radikülopati ve kronik diskojenik ağrı tablosu ortaya çıkar.
 

Keywords : Lomber spondiloz, yaşlanma, osteoartrit, bel ağrısı