Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Temporomandibular Rahatsızlıkların Çözümüne Diş Hekimi Yaklaşımı

Tonguç Sülün 1
1 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Total Parsiyel Protezler Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.19

Multifaktoriyel etiyolojisi olduğu bilinen temporomandibular rahatsızlıkların (TMR) teşhis ve tedavisi de yine multidisipliner bir çalışma ile mümkün olabilir. Bu ekibin içinde diş hekimlerinin de oldukça önemli bir yeri vardır. Diş hekiminin bu rahatsızlığın tanı ve tedavisindeki rolü üç maddede özetlenebilir: 1- Rahatsızlık semptomları ile kliniğe başvuran hastaya doğru tanı koyarak gerekli birimlere yönlendirmek, 2- Diş hekimliğini ilgilendiren tedavileri doğru bir şekilde uygulamak, 3- Rutin diş hekimliği girişimleri sırasında temporomandibular rahatsızlığa sebep olabilecek girişimlerde bulunmamak. İyi organize olmuş bir ekip içerisinde yukarıdaki özelliklere sahip bir diş hekiminin bulunması bu hastaların tedavilerini çok daha etkin bir hale getirecektir. Klinikte en sık karşılaşılan hastalıklardan biri de “miyofasiyal ağrı disfonksiyon sendromudur”. Bu rahatsızlığın tedavisi esasen sadece fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları tarafından yapılabilecekken, hastalık tablosuna bruksizmin eşlik ettiği durumlarda yapılacak bir oklüzal splintin tedaviye büyük bir desteği olacaktır. O halde bir diş hekimi hem miyofasiyal ağrı disfonksiyon sendromu, hem de bruksizm tanısı koyabilecek yeterlilikte olmalıdır. Ayrıca bu hastaları doğru yönlendirecek bir ekiple birlikte çalışmalı ve oklüzal splint tedavisi ve gerekiyorsa kalıcı oklüzal rehabilitasyon yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. 

Keywords : Temporomandibular rahatsızlık, oklüzal splint, bruksizm, diş hekimi