Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarında Fizik Tedavi Yöntemleri, Egzersizler ve Postoperatif Rehabilitasyo

Nalan Çapan 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.15

Temporomandibular eklem rahatsızlıkları (TMER)’nın tedavisinde fizik tedavi yöntemleri önemli bir yer tutmaktadır. En sık kullanılan fizik tedavi modaliteleri transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonu, sıcak, soğuk uygulama, ultrason, biofeedback, iyontoforez ve laser uygulamalarıdır. Egzersiz de tedavinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Konservatif yöntemlerle tedavideki başarının %80'in üzerinde olduğu bildirilmektedir. Hastaların %50’sinde genellikle 2-4 hafta içinde semptomlar çözülür. TMER’de hastaların sadece %5'ine cerrahi girişim gerekmektedir. TMER’e yapılan her türlü cerrahi girişim sonrası ilk 24 saatte başlayan uygun postoperatif rehabilitasyon programına alınan hastalarda, ağrının azalması, eklem fonksiyonunun yeniden sağlanması ve sonraki zedelenmelere karşı eklemi korumaya yönelik belirgin bir başarı elde edildiği bildirilmiştir. Bu derlemede TMER’de kullanılan fizik tedavi modaliteleri, egzersizler ve postoperatif rehabilitasyona yönelik yaklaşımların bir özeti yapılmıştır.

Keywords : Temporomandibular eklem rahatsızlıkları, fizik tedavi modaliteleri, egzersiz, postoperatif rehabilitasyo