Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarında Semptom ve Bulgular ile Genel Değerlendirme

Ayşe Karan 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.11

Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıkları bir grup etiyoloji, bulgu ve belirtilerin sıklıkla çakıştığı bir durumdur. Mandibula hareketlerinde ağrı, hareketlerde kısıtlanma ve eklem sesleri TME rahatsızlıklarında en sık görülen şikayetlerdendir. Çene hareketleri pasif olarak ölçülmelidir, kesici dişler arasındaki mesafe normalde 34-44 mm olmalıdır. Mandibula protrüzyonu ve her bir yöne lateral hareketler 10 mm kadar olmalıdır.

Keywords : Temporomandibular eklem, belirti, bulgu, değerlendirme