Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Temporomandibular Eklem Hastalıklarında Elektromyografinin Yerİ

Nilay Şahin 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Balıkesir Univesity Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey DOI : 10.4274/tftr.56.7

Temporomandibular eklem hastalıkları (TMEH) terimi temporomandibular eklem (TME), çiğneme kasları ve bunlarla ilişkili yapıları içeren ve çok sayıda klinik problemin bir arada bulunduğunu ifade eden bir terimdir. Tüm bu problemlerin tanısını koymada ve ayrıcı tanısının yapılmasında; anamnez, fizik muayene, radyoloji ve biyokimya ile elektromyografiyi (EMG) içine alan laboratuvar tetkikleri yardımcı olmaktadır. Bu yardımcı tetikler içerisinde bulunan EMG özellikle kasların-sinirlerin çalışmasını muayene etmede ve bu bölgelere ait ayırıcı tanıda en etkili yöntemlerdendir. 

Keywords : Kas, temporomandibular eklemi, elektromyografi