Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Temporomandibular Eklem Bölgesinde Enjeksiyon Tedavileri

Demirhan DIRAÇOĞLU 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Temporomandibular eklem (TME) bölgesindeki enjeksiyon tedavisi endikasyonları arasında miyofasiyal ağrı sendromu, TME osteoartriti, non-redükte disk deplasmanları, inflamatuvar hastalıkların TME tutulumu, bruksizm, masseter hipertrofisi, orofasiyal distoni ve trigeminal nevralji sayılabilir. Bu bölgede sık olarak tercih edilen enjeksiyon tipleri intra-artiküler enjeksiyonlar, lokal tetik nokta enjeksiyonları, kuru iğneleme, botulinum toksini enjeksiyonları ve ganglion blokajlarıdır. Enjeksiyon tedavilerinin genel komplikasyonları arasında kanama, infeksiyon, senkop, lokal ya da ciddi allerjik reaksiyonlar ve anaflaksi sayılabilir. Vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi TME bölgesinde de enjeksiyon tedavilerinin başarısı doğru hasta seçimine, uygulama kurallarına uyulmasına, uygun ve yeterli bir enjeksiyon tekniğinin kullanılmasına ve enjeksiyon sonrasında hastanın egzersiz programı ile birlikte düzenli takip edilmesine bağlıdır. 

Keywords : Temporomandibular eklem, enjeksiyon tedavileri