Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Spontan Diz Osteonekrozisi: Olgu Sunumu

Mahmut Yener 1 ,Ayhan Aşkın 1 ,Süreyya Çerçi 2 ,Serpil Savaş 3
1 Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta
3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Osteonekroz kemik ve kemik iliği elemanlarının ölümü ile sonuçlanan bir süreçtir ve birçok sistemik hastalık nedeniyle ortaya çıkabilir. Diz tutulumu tüm olgular içerisinde yaklaşık %10 oranındadır. En sık görülen diz osteonekroz tipi idiyopatik (spontan) tiptir ve genellikle medial femoral kondilde meydana gelir. 60 yaş üzerinde daha sık görülür. Bu olgu sunumunda otuz bir yaşında kadın hastada aniden gelişen diz ağrısı sonrası saptanan spontan osteonekroz olgusu sunulmuştur.

Keywords : Diz, spontan, osteonekroz