Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Split Kord Malformasyonu: İki Olgu Sunumu

Fatih Temiztürk 1 ,Aliye Yıldırım Güzelant 2 ,Şule Temiztürk 3 ,M. Hayri Özgüzel 4
1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
4 SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Split kord malformasyonu (Diastometamyeli, diplomyeli) nadir görülen gelişimsel embriyolojik bir orta hat anomalisi olup ayrık iki adet omurilik oluşumuyla karakterizedir. Skolyoz oluşum etiyolojisinde önemli bir etkendir. Tanıda manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi tetkiki çok önemlidir. Direkt vertebra grafileri de kemik septum ve vertebra anomalilerinin görülmesi açısından tanıda yardımcıdır. Burada 41 ve 52 yaşlarında tanı konulan, nadir görülen iki split kord malformasyonlu olgu sunulmuştur. 

Keywords : Diastometamyeli, diplomyeli, split kord malformasyonu, manyetik rezonans görüntüleme