Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Servikal Spondilotik Myelopati

Nilay Şahin 1 ,Ender Berker 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Balıkesir Univesity Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Servikal spondilotik myelopati servikal spondilozun en ağır komplikasyonlarındandır. Servikal myelopatinin başlangıcı sinsidir, 50-60 yaşlarında görülür. Derin sızlama ve yanma hissi ile ince el becerilerinin azalması, üst ekstremitelerde güç azalması, dizestezi, yazı yazmada zorluk, yürüme zorluğu, denge bozukluğu ilk şikayetler arasındadır. Erken evrelerde radiküler/sinir kök tutulumlarıyla karışarak tanısı atlanır. Fizik muayenede lezyon seviyesinde alt motor nöron bulguları saptanırken, lezyon seviyesi altında üst motor nöron bulguları saptanır. L'Hermitte ve Spurling bulguları yanı sıra patolojik refleksler ortaya çıkabilir. SSM tanısında görüntüleme yöntemleri çok önemlidir ve bunlar lateral grafiler, intratekal kontrastlı bilgisayarlı tomografi, Myelografik bilgisayarlı tomografi ile manyetik rezonans görüntülemedir. Lateral grafide Torg veya Pavlov oranı ölçülür ve bu oranın 0,8-0,7'ye inmesi halinde premyelopatiden söz edilebilir. Tanıda diğer yöntemler arasında elektromiyografi, somatosensoriyel uyandırılmış potansiyeller, motor uyandırılmış potansiyeller ve ürodinamik incelemeler vardır. Yapılan çoğu çalışmada konservatif tedavinin etkinliğinin düşük olduğunu savunulurken, iyi bir muayene ardından yapılan yoğun konservatif tedavinin de başarılı sonuçlar vereceği söylenmektedir. Konservatif tedavide servikal traksiyon, servikal immobilizasyon ve diğer fizik tedavi ajanları kullanılabilir, ancak bunlara yönelik yapılan çalışmalar yetersizdir. Araştırıcılar cerrahinin semptomların başlangıcından itibaren ilk 18 ay içinde yapılmasının daha başarılı sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir. 

Keywords : Servikal spondiloz, servikal disk dejenerasyonu, servikal myelopati