Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 4

Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri

Gülten Erkin 1 ,Sabite Kacar 2
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Orta ve şiddetli derecede etkilenmiş serebral palsili (SP) hastalarda gastrointestinal sistem ve beslenme bozuklukları yaygındır ve kötü sağlık ve nutrisyonel durum ile birliktedir. Bu hastalarda yutma bozuklukları, gastroözofageal reflü ve konstipasyon kronik problemlerdir. SP’li hastalarda, beslenme fonksiyonlarında bozukluk; sıklıkla bozulmuş oral motor fonksiyon bozukluğu (hipotoni, zayıf emme, dil lateralizasyonunda gecikme veya yokluk, persistan dil itme, zayıf dudak kapanması), anormal nörolojik maturasyon (koordine olmayan yutma mekanizmaları, tonik ısırma, artmış öğürme refleksi) ve gövde dengesinde bozukluğa bağlı beslenme sırasında kötü oturma postürünün etkileşmesinden kaynaklanır. İletişim güçlükleri yiyecek isteme, acıktığını ifade etme veya yiyecek tercihini belirtmeyi engeller. Karın kaslarının spastisitesine veya konstipasyona bağlı artmış karın içi basıncı, bariyer işlevi gören alt özofageal sfinkter basıncını aşabilir, bu da gastroözofageal reflü hastalığına (GÖRH) neden olur. SP’li bireylerde enterik sinir sitemindeki bozukluk da GÖRH’a neden olabilir. Gecikmiş mide boşalması GÖRH olasılığını arttırır.  Nörolog, fiziyatrist, gastroenterolog, hemşire, uğraşı terapisti ve diyetisyenden oluşan multidisipliner bir yaklaşım, SP’li hastalar ve bakıcılarının sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunabilir. 

Keywords : Serebral palsi, gastrointestinal sistem problemleri, beslenme problemleri