Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 4

Hemiplejik Hastada Alt Ekstremitede Gelişen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Burcu Önder 1 ,Barın Selçuk 2 ,Aydan Kurtaran 3 ,Murat Ersöz 3 ,Müfit Akyüz 3
1 Çorlu Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Tekirdağ, Türkiye
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
4 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.74936

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) tip 1 ekstremitede yanıcı ağrı, ödem, eklem hareket açıklığında kısıtlılık, vazomotor ve trofik değişiklikler ile karakterize bir tablodur. İnme sonrasında üst ekstremitede %20’lere varan oranlarda görülen bu sendrom alt ekstremitede oldukça nadirdir. Burada sol hemipleji nedeniyle takip edilen ve sol alt ekstremitesindeki ağrı nedeni ile yapılan değerlendirmeler sonucunda KBAS tip 1 tanısı alan 60 yaşında kadın hasta sunulmuştur. Hastanın tedaviside Transkütanöz Elektiriksel Sinir Sitimülasyonu (TENS), kalsitonin ve gabapentin kullanımı ile ağrıda azalma kaydedilmiştir. Erişkinlerde, inmeli hastalarda alt ekstremitede KBAS gelişimi oldukça nadirdir. Ancak bu hastalarda görülebilecek alt ekstremite ağrılarının ayrıcı tanısında mutlaka akılda tutulmalıdır.

Keywords : Kompleks bölgesel ağrı sendromu, inme, alt ekstremite