Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 4

Bilgisayar Kullanıcılarında Üst Ekstremite İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Girişiminin Etkinliği

Emel Özcan 1 ,Sina Esmaeilzadeh 2 ,Hande Başat 3
1 İstanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 Bolu Fizik Tedavi v,e Rehabilitasyon Hastanesi, Bolu, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.49091

Son yirmi yılda çalışma ortamında bilgisayar kullanımı hızla artmaktadır. İş yerlerine bilgisayarın girmesi verimliliği artırırken iş organizasyonlarında değişikliklere ve yeni risk etkenlerinin gelişimine sebep olarak üst ekstremite işe bağlı kas iskelet hastalıkları (ÜE-İKİH) başta olmak üzere birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir. Sıklığı giderek artmakta olan ÜEİKİH’den korunmak iş yerinde doğru vücut mekaniği ilkelerinin uygulanması ve ergonomik çalışma ortamının sağlanması ile mümkündür. Yönetim desteği ve çalışanın aktif katılımını kapsayan yaklaşımlar başarıyı arttırmaktadır. Etkin önleme stratejileri geliştirebilmek için bu hastalıklar ve etkileri hakkında daha fazla bilgi gerekmektedir. Bu derlemede amacımız bilgisayar kullanıcılarında ÜE-İKİH’nin sıklığı, maliyeti ve risk etkenleri hakkında literatürü gözden geçirmek ve bu hastalıklarda korunma programları ve ergonomi girişimleri ile ilişkin kanıtları incelemektir.

Keywords : Ergonomi, üst ekstremite, işe bağlı kas iskelet hastalıkları,bilgisayar kullanıcısı