Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Lateral Tortikolis: Horner Sendromu ile Komplike Olan Bir Olgu Sunumu

Abdulkadir Koçer 1 ,Mehmet Eryılmaz 2 ,Ayşe Karataş 3 ,Şeyma Özdem 2
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
3 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerahisi Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.32448

Başında istemsiz olarak sağa rotasyonu olan 53 yaşında kadın hasta sunulmaktadır. Başın sağa dönmesi ve parsiyel Horner sendromu (HS) işaretleri varlığı ile ilişkilendirilen omuzun elevasyonu ile birlikte olan spazmotik tortikollis tanısı kondu. Botulinum toksin tedavisi sonrasında hastanın yakınmaları rahatladı. Pitoz ve miyozu düzeldi. Bu olgu hastamızdaki HS bulgularının lateral tortikolis ile ilişkili olduğunu düşündürdü.

Keywords : Tortikolis, Horner sendromu, pitoz, botulinum toksini